Nábor nových členov – september 2022

Môžeme zobrať iba obmedzený počet detí vzhľadom na veľkosť telocvične. Preto sa budeme snažiť vybrať naozaj iba tých najlepších. V prípade väčšieho záujmu, skúsime nájsť voľnú telocvičňu.

  • Na tréningoch nemôžu byť rodičia, ani doprovod! Avšak na prvom tréningu rodičia byť môžu.
  • Deti môžu byť na tréningu iba ak sú bez akýchkoľvek respiračných príznakov (teplota, nádcha, kýchanie, kašľanie, poťahovanie nosom,…)
  • Všetci musia mať ostrihané nechty!
  • So sebou si treba zobrať tepláky, tričko, niečo na pitie, malý uterák a poriadnu chuť sa baviť a ísť naplno!

Netreba sa báť! Treba ukázať, čo viete! Samostatnosť a schopnosť vedieť sa spoľahnúť iba sami na seba je v karate na prvom mieste, preto to učíme deti od útleho veku. Deti čaká bežný tréning, kde si preveríme schopnosť sústredenia, pamäte, koordinácie pohybov, kondície, pozorovacie schopnosti, silové, vôľové a schopnosť byť ticho. Na konci tréningu sa všetci dozvedia ich výsledky a na základe výsledkov aj naše odporúčania.

Staršie deti nad 10 rokov budú, akonáhle to bude možné, preradené do staršej skupiny detí, kde sú deti podobného veku 16:30 – 17:45 (pondelok a piatok).

Scroll to Top