2% DANE

Ďakujeme všetkým, ktorí venujú 2% dane nášmu klubu!

Tlačivá: Vyhlásenie a potvrdenie

Do vyhlásenia treba zadať:
IČO: 42148651
OBCHODNÉ MENO: SEIGOKAN

Do 15.4. môžete odovzdať vyplnené tlačivá na tréningu trénerovi.

Scroll to Top