O klube

Ako tréner v Anglicku som mal možnosť vidieť mimo tréningov deti a mládež, ktoré boli na ulici v gangoch. Niektoré boli závislé. Ochotné urobiť čokoľvek pre peniaze. Aj ubližovať iným. Ani jedno sa však nenarodilo zlé! To len my dospelí sme ich takto viedli. Po prepadnutí vodcom gangu, kedy iba 20 ročný chlapec pod hrozbou použitia zbrane žiadal odo mňa peniaze som pochopil, že je iba na nás ako budeme deti viesť. Jonathan neuspel. Avšak aj keď to tak nevyzerá, mal naozaj dobré srdce. Na otázku: „Prečo potrebuješ peniaze?“ odpovedal stroho: „Pre drogy. Chcem byť šťastný!“ Nevedel, že sa dá byť šťastný aj bez drôg. Ale o niečo neskôr to vďaka karate pochopil. No to je už ďalší príbeh …

S trénermi sa venujeme deťom aby poznali hodnoty a mali vyššie ciele. Aby viedli plnohodnotný život a správali sa zodpovedne. Nejde o medaile na súťažiach, ale o snahu byť každý deň o niečo lepší. Doma v škole v práci, alebo len pre seba. Učíme ich víťaziť nad životnými prekážkami vlastnými silami. Nevzdávať sa! Nespoliehať sa na iných! Žiť s radosťou a sebaistotou, že všetko sa dá zvládnuť  s úsmevom! 🙂

Stačí sa začať učiť sebaovládaniu – seigo. 

Michal Babiar

Scroll to Top