Grand Prix Slovensko

VEĽKÝ ÚSPECH Z VEĽKEJ CENY SLOVENSKA!
17.7.2021
BIANKA SUCHÁ – 3.miesto
ŠIMON PRIEVOZNÍK – 2x 5.miesto
B L A H O Ž E L Á ME !!!